CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL CANAL PÚBLIC DE TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL

DE LA DEMARCACIÓ DE MATARÓ, PROGRAMA NÚM. 1 DEL MÚLTIPLE TL06B

 

* ADJUDICATARI: LAVINIA TV-AUDIOVISUAL MULTIPLATAFORMA, SLU

 

 

* Entitat contractant: Mataró-Maresme Digital, SLU

 

* Número d'expedient: EXP 01/2009

 

* Data d'aprovació de la contractació: 22/12/2009

 

* Data d'adjudicació: 25/01/2010 en reunió del Consell d'Administració de la Societat.

 

* Tipus d'expedient: Tramitació urgent

 

* Tipus de procediment: Obert

 

* Pressupost de licitació: 352.800 € + IVA

 

* Relació de licitadors que han formulat una proposta:

 

Admisibles:

 

- CAMARA-2, SCP


- LAVINIA TV-AUDIOVISUAL MULTIPLATAFORMA, S.L.

 

 

Proposta presentada fora del termini establert, no admesa:

 

- COMPAGINA, S.L.

 

 


© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl