Inici > Mataró-Maresme Digital, SLU > Perfil de contractant

Mataró-Maresme Digital, SLU


Instruccions internes de contractació

 


Mataró-Maresme Digital, SL, és una societat mercantil que es regeix pel dret privat, no obstant això, per la seva naturalesa

i objectius i per estar constituïda per capital íntegrament públic, amb la finalitat d'assegurar la transparència i

l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, els interessats en participar o conèixer

l'activitat contractual d'aquesta entitat trobaran al perfil del contractant els documents contractuals necessaris,

com són les Instruccions Internes de Contractació, els plecs de clàusules contractuals i total informació essencial sobre procediments

contractuals concrets, tals com els terminis de presentació o l'estat de l'expedient.

 

 

Instruccions Internes de Contractació, als efectes de regular els procediments de contractació no subjectes a regulació harmonitzada (aprovades pel Consell d'Administració d'MMD el 22 de desembre de 2009)

 


© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl